Immaculada Clemente i Vicent Villanueva guanyadors del II Certamen d’Investigació la Joanaina
 

A finals del mes de maig de 2001, es va reunir, en la Casa de la Cultura de Teulada, el jurat avaluador del II Certamen d’Investigació la Joanaina, un concurs públic de projectes de recerca promogut per l’Associació Cultural Amics de Teulada, a fi de promoure i estimular la investigació sobre el tema local, mitjançant la concessió d’una ajuda econòmica.

Constituïen el Tribunal, sota la Presidència de Vicent Ramon Vallès i Oller, President de l’Associació Cultural Amics de Teulada, Joan Ivars i Cervera, Regidor de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Teulada i doctor en filologia, Joan Josep Sanchis i Molina, llicenciat en Medicina i Cirurgia, Vicent Llobell i Bertomeu, llicenciat en Medicina i Cirurgia, i Jaume Buigues i Vila, llicenciat en Geografia i Història, alçava acta la Secretària l’Associació Mª Carme Ivars i Llobell.

Després d’un minuciós examen, el jurat acorda, per unanimitat, concedir el premi del II Certamen d’Investigació la Joanaina, valorat en 300.000 ptes. al projecte de recerca titulat Diagnòstic de salut de Teulada que presentava el grup d’investigació integrat per Immaculada Clemente Paulino i Vicent Villanueva Ballester.

El lliurament de l’ajuda es farà efectiu en tres terminis. Un primer terç a la signatura del contracte entre els membres de l’equip investigador i l’Associació Cultural Amics de Teulada. Un segon terç a la presentació d’una memòria justificativa d’haver realitzat la meitat del treball, favorablement informada per una comissió científica nomenada per l’associació patrocinadora, i finalment l’últim terç, previ lliurament del treball definitiu, que serà editat per aquesta associació en el termini màxim d’un any des d’aquell moment.
JBV
 
 
 

Inici