L'ASSOCIACIÓ CULTURAL "AMICS DE TEULADA":

UNS ANYS D’ACTIVITATS CULTURALS A TEULADA (1984.....)

 
 Cap als últims anys del franquisme i primers de la democràcia sorgiren uns moviments de redreçament cultural i conscienciació nacional als nostres pobles, dels quals Teulada no va estar del tot aliena. Nasqueren grupets i colles d'entusiastes que organitzaren setmanes culturals, recitals i altres activitats que intentaven cobrir el buit que hi havia en les institucions, les quals no sentien el més mínim interés en potenciar aquestes inquietuds i efervescència nascudes, sobretot, entre els joves.
 A Teulada la transició democràtica durà més del degut; mentre en altres pobles els Ajuntaments organitzaven diverses activitats i sentien una certa sensibilitat cultural, al nostre poble encara estàvem en mig del desert. En aquest ambient de buidor i abandó, sorgí a principis l'any 1984 l'Associació Cultural "Amics de Teulada", fundada amb gent que portava anys treballant per la cultura del poble, a més de les generacions joves unides a aquells també pels mateixos neguits i desassossecs.  Els objectius que es marcaren en l'acta fundacional eren bàsicament la protecció i defensa del patrimoni teuladí (històrico-artístic, natural, lingüístic, etc.) i l'organització de les més variades activitats culturals per tal de sacsejar l'ambient (in)cultural del poble i despertar-lo de la seua sopor.
 La perspectiva que ens donen els primers anys de la vida de l'associació ens permet d'afirmar que ha valgut la pena, tot i que han estat moltes les iniciatives que no s'han pogut dur endavant i que altres s'han quedat a mig fer.
 La capacitat econòmica de les associacions com l'ACAT és sempre reduïda, per la qual cosa s'ha necessitat sempre de la col·laboració de l'Ajuntament, caixes d'estalvis, Cooperativa Agrícola "Sant Vicent Ferrer", empreses i altres entitats que han aportat allò de què nosaltres mancàvem, les aportacions econòmiques per a cobrir les despeses.
 No resulta gens fàcil fer un resum de les activitats que s'han portat a cap durant aquesta llarga dècada, ja que han estat moltes i variades les actuacions empreses. Tractarem, però, de fer-ne una panoràmica.
 Destaquem en primer lloc la defensa del Patrimoni històrico-artístico-monumental: una de les primeres intervencions va ser la restauració de la Creueta de l'Ave Maria i la col·locació d'uns taulellets commemoratius de l'estada de Sant Vicent Ferrer a Teulada al segle XV. Així mateix es va portar a cap la restauració de l'ermita de la Divina Pastora, amb un projecte de l'arquitecte Josep Ivars i la subvenció de la Diputació. També ha merescut la nostra atenció la restauració del Pouet del Moro, la qual l'ha portada a terme l'Ajuntament després de molt de temps d'haver-ho sol·licitat l'Associació. Dins d'aquest mateix capítol es pot assenyalar la petició a l'Ajuntament de la celebració del VI centenari de la creació jurídica del terme municipal amb la proposta d'una sèrie d'actes i el disseny d'un plafó de ceràmica commemoratiu; proposta i col·laboració per al salvament del retaule de l'Adoració dels Reis (taula del segle XV); col·locació de taulellets commemoratius en honor de l'il·lustre teuladí Dr. Moll, i encara més coses.... No resulta gens difícil caminar pel casc antic de Teulada i veure la petja que l'ACAT ha deixat com una contribució en l'esforç per tal de conservar i/o restaurar allò que forma part del patrimoni secular del poble.
 
 Tampoc ha estat menor l'activitat en la defensa del Patrimoni natural;en diverses ocasions s'ha denunciat la destrossa de la costa, s'ha demanat el salvament de la zona humida de l'Ampolla, s'ha lluitat contra les contaminacions dels abocadors incontrolats....i s'ha actuat directament en diverses campanyes de reforestació plantant carrasques a diverses zones del terme, quasi sempre entre la incomprensió i la indiferència, quan no menyspreu, de molta gent.
Un capítol amb atractiu ha estat la celebració de diverses Festes populars, ja siga la repristinació d'antigues com la de la Divina Pastora, perduda feia més de trenta anys, i que des de 1984 continua celebrant-se, per iniciativa de l'ACAT; bé la creació de noves festes com la Festa del Moscatell

                           
 
o la F ira de Nadal, creades en 1985 i que constitueixen hui una fita indefugible en el calendari festiu del nostre poble. També renasqueren amb l'ACAT les festes tradicionals, desaparegudes durant els últims anys, de La Dama, Carnestoltes i Sant Joan, totes elles representatives de la sensibilitat i tradició festiva del nostre poble.
 L'activitat Àudio-visual ha suposat esmerçar gran quantitat de hores en plasmar la realitat i història de Teulada en imatges: fotos, diapositives, vídeos... D'aquestos últims sobresurten els dedicats a L'escaldada, La batuda, Els treballs de la terra i El raïm; s'han fet concursos de fotos amb tema ecològic que han atret diversos participants d'arreu del País Valencià. Quan encara el vídeo no estava generalitzat, es feren diverses sessions de cine-fòrum que tractaven distints temes d'interés.
 Les Exposicions aparegueren ja des d'un principi com un aspecte a tenir en compte: fotografies antigues de Teulada, dibuix i pintura infantils, pintura d'autors locals, raïms de moscatell i d'altres varietats, etc.
 La Investigació sobre diversos aspectes del pretèrit i actualitat locals meresqué la convocatòria del certamen La Joanaina (nom d'un personatge de la mitologia teuladina),
 
                           

la primera edició del qual fou guanyada per Joaquim Bolufer amb un estudi sobre el Patrimoni Arqueològic teuladí, que ha donat lloc a una publicació sobre aquest tema. Pròximament veurà la llum un altre treball d'investigació sobre el Paisatge vegetal de Teulada, obra de la queal són autors Baptista Banyuls i Jaume Soler
.El deler per la lletra i la imatge impreses ha impulsat una sèrie de Publicacions que creiem són un dels llegats més estimats de l'ACAT: l'edició de quatre postals amb vistes de Teulada i el seu patrimoni, la publicació de la revista La Belluerna (amb articles sobre Història, Art, Gastronomia, Ecologia, etc.), fullets informatius sobre les festes de la Dama, Carnestoltes, Moscatell, a més dels diversos articles en premsa sobre Teulada. Ha estat possible, gràcies a la iniciativa de l'ACAT i amb la subvenció de l'Ajuntament, la publicació del llibre El Patrimoni artístico-monumental de Teulada, de Joan Ivars i Jaume Buigues, el primer llibre en la història que s'ha imprés a una impremta de Teulada.
 L'afany per descobrir nous indrets ens ha portat a organitzar Excursions, ja siga dins del mateix terme municipal (la Cala Llebeig, partida de l'Abiar, la Font de l'Horta...), a ciutats del País Valencià (Morella, Elx, Xàtiva, Bocairent...), a diverses ciutats espanyoles (Granada, Torremolinos) o a altres països com Marroc.
 Les temàtiques més diverses s'han tractat en les Setmanes culturals, en les quals ha hagut conferències sobre urbanisme, agricultura, medi-ambient, música, planificació familiar, etc..... Altres actes han completat aquestes jornades com concerts (corals, de música clàssica o popular) o representacions teatrals per a xiquets o adults, sessions de cine.....

                

 La presència de l'ACAT en aquestos primers anys de la seua vida s'ha deixat sentir en la societat teuladina per la seua actitud oberta i participativa, no mai tancada als seus associats.  No podem -ni cal- esperar solament una cultura institucional, imposada des de dalt, amb interessos molt concrets, subordinada al poder. Cal que entitats com l'ACAT facen sentir la seu veu en una societat com la que vivim hui, despersonalitzada i manipulada per grups de poder i mitjans de comunicació, coincidint tots ells en l'objectiu de la nostra pèrdua d'identitat com a poble. Des de l'ACAT seguirem treballant per la cultura del nostre poble,. la Marina Alta i tot el País Valencià , unint els nostres esforços als d'aquells que, com nosaltres, també lluiten per aconseguir que la nostra cultura siga cada dia més viva i més arrelada en el poble.
 
 

  Inici