SETZE FOTOS DELS TREBALLS DEL MOSCATELL A TEULADA

               

                Quadrilla d'Ismael "el Bord"    Quadrilla de "Caldo"                Quadrilla de Ramon Flor
                Partida dels Quartons              Partida de les Moraires             Partida de la Vinya
                Any 1956                                Any 1955                                 Fpotògraf. J. Cabrera
                                                                                                                Any 1952
              

                    Quadrilla de Ramon Flor
                    Partida la Vinya
                    Estiu 1952                                                       Principis dels anys 50

             

                Quadrilla d'Ismael "el Bord"                        Quadrilla de Carlos Faus
                 Partida del Cortó                                        Partida de la Vinya de l'Assagador
                 Principis del '50                                           Estiu de 1956
 

              

                Quadrilla de Carlos Faus                                Quadrilla de Salvador Malonda
                Partida de la Sort de l'Assagador                    Partida de Xurra
                Estiu de 1956                                                  Estiu de 1954

              

                Quadrilla de Batiste de Picassent                 Quadrilla de Manuel Bertomeu "el Maco"
                 Partida de les Sorts                                     Partida de l'Abiar de Baix
                 Setembre de 1952                                      Setembre de 1952
                 Fotògraf: Juan Cabrera                                Fotògraf: Juan Cabrera

            

                Quadrilla de Ramón Flor                                   Quadrilla de Fontana
                 Partida de la Vinya                                           Casa de la "Pajarera" (les Moraires)
                 Setembre de 1952                                            Setembre de 1952
                 Fotògraf: Juan Cabrera                                     Fotògraf: Juan Cabrera
 

              

                   Quadrilla de Miquel Julià                                Quadrilla de Fontana
                   Casc urbà de Teulada                                     Casa de la Por (les Sorts)
                    Any 1958                                                       Fotògraf: Juan Cabrera
                                                                                          Setembre de 1952

      

                            Al magatzem de Serer (Teulada). Fotògraf: Cayetano Martínez
                                                                     Any 1963.