PATRIMONI HISTÒRIC

EL CASC URBÀ

 
Teulada està emplaçada sobre la vessant sud-oest d’un tossal, el vèrtex geodèsic del qual està 185 m.s.n.m. La vila intra-murs té la disposició urbana típica del gòtic català de conquesta, està estructurada pels carrers de Dalt, del Mig i d’Avall. Compta amb cases de notable interés arquitectònic amb portalades bastides amb carreus de pedra de tosca i façanes ornamentades amb
reixes i balcons de ferro forjat. Cases mediterrànies que consten de planta baixa, amb arc carpanell a la primera navada, pis principal i cambra on emmagatzemar productes agrícoles. Al s. XVII Teulada comença a créixer fora del recinte emmurallat a la zona del Raval i Ravalet. Del s. XIX és el carrer Nou i al s. XX s’hi consolida l’actual trama urbana. Dins l’antiga Vila trobareu:
 

L’ESGLÉSIA DE STA. CATERINA

                                                  Porta Nova i Campanar
Edifici gòtico-renaixentista que originàriament tingué una doble funcionalitat, la religiosa i la defensiva. S’inicià la seua construcció a finals del segle XVI, sota la direcció de Joan

         Interior        .


  Cambra. És de nau única, amb altars entre contraforts i volta de mig punt a base d’arcs tercelets i absis poligonal de cinc costats amb volta estelada.
  Escut de la volta
 
Ampliada al s. XVIII se li canvià l’orientació i allí on estava l’altar s’obrirà la Porta Nova. Al s. XIX se li afegeix la capella de la combregació, la sagristia i l’actual torre hexagonal del campanar, tota ella aixecada amb carreus de pedra viva. L’església va estar repristinada el 1979.

 

LA SALA DELS JURATS I DEL JUSTÍCIA

S’emprengué el seu bastiment en una època d’expansió urbana durant la segona dècada del s. XVII, per a finalitzar inicialment l’obra el 1620. Es tracta d’un edifici de planta rectangular i una sola crugia, que al primer pis té el saló que constituïa l’espai físic de reunió dels Jurats de la Vila, i a la qual s’accedia per una escaleta oberta al carrer de la Sala. A la planta baixa té una llotja porticada oberta a tres costats que dóna nom a la plaça del Porxe. A la façana principal, que està orientada cap al Sud, hi ha un rellotge de sol cisellat el 1639. Si bé la part noble de l’edifici ha estat sempre dedicada a la funció de Sala, la planta baixa ha tingut diverses funcions al llarg del temps: pescateria, acadèmia musical, dependències municipals diverses, jutjat i de bell nou, des de 1996, llotja oberta.
   

L'ERMITA DE LA DIVINA PASTORA

Emplaçada al costat mateix de l’església tenia una funció eminentment lligada al ritual funerari. Té planta rectangular i va estar edificada en dos trams. Allò més interessant és la seua façana, on destaca la portalada que per les característiques arquitectòniques podem datar al segle XVII.

 

L’ERMITA DE SANT VICENT FERRER

 

 

Ubicada fora de l’antic recinte emmurallat, va estar construïda al s. XVIII sobre una ermita gòtica anterior. Edifici de planta rectangular, que al seu interior està dividit en tres naus i quatre trams separats per pilars i pilastres. Està coberta amb voltes i a l’espai del creuer hi ha una cúpula que s’eleva sobre un anell. És d’estil barroc. El 29 de març de 1796 fou benedida en finalitzar les obres de reconstrucció.
 
 

 

 

 

 

Ha conservat un interessant patrimoni iconogràfic del primitiu santuari, la principal mostra és l'àtic de l'Adoració dels Reis, que formava part del "Retaule de les Ànimes", desaparegut en l'última guerra civil. Vora l’ermita hi ha un casilici amb un plafó ceràmic que representa l’acomiadament de fra Vicent Ferrer del poble de Teulada. Els voltants de l’ermita es reordenen i ajardinen el 1973.
 
 

 

 

 

EL TERME MUNICIPAL

EL SANTUARI DE LA FONT SANTA DE ST. VICENT

        

Es troba a mig camí entre Teulada i la mar. Es tracta d’una petita edificació construïda al s. XIX, que conté la casa de l’ermità, l’ermita i la font que dóna sentit a aquest espai sagrat, en que segons la tradició popular fra Vicent Ferrer, el 1410, va fer brollar aigua d’una pedra a requeriment de la seua germana Constança que era casada amb el notari de Teulada on vivia. Va estar restaurada el 1975.

 

LA TORRE DE GUAITA DEL CAP D’OR

capdOr

Instal·lada al capdamunt del Cap d’Or o d’Almoraira, al Sud del terme municipal de Teulada. Es tracta d’una construcció troco-cònica bastida amb pedra carejada i travada amb morter de calç i després enlluïda. Té planta circular i està més de mitja massissa. Construïda al segle XVI, amb anterioritat a l’informe de J.B. Antonelli (1563). L’any 1667 va defensar el vaixell Sant Josep i Santa Clara, que procedent del regne de Nàpols hi fou atacat per unes naus barbaresques tot naufragant. Tenia per funció el servei de guaita i defensa de la costa, per a la qual cosa comptava presumiblement amb dos canons. Va estar restaurada el 1991.

 

 

EL CASTELL DE MORAIRA


 
Baluard defensiu situat al Sud del terme municipal de Teulada, sobre una duna fòssil que s’emmarca entre el barranc de les Sorts i la platja de l’Ampolla, just al costat de ponent del nucli urbà de Moraira. Es tracta d’una construcció amb planta de petja de bou bastida a l’exterior amb carreus de pedra sedimentària que envolten un mur de paredat comú. La porta d’accés la té situada a la façana nord. Per a entrar s’ha de passar per unes tenalles de protecció (avui solament testimonial) i per un pont llevadís sobre un petit fossat. Fortificació construïda a la primera meitat del segle XVIII (1742). L’any 1746 l’arquebisbe Mayoral (de nefast record per les seues accions contra la nostra llengua) li va fer donació d’un calze i d’una imatge de la Mare de Déu dels Desemparats a fi de celebrar-hi missa. Restaurat entre 1981 i 1985.    
                                                                                                                                                                                                                                                                        Inici