PUBLICACIONS DE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL  "AMICS DE TEULADA"

 

           *La Belluerna


                                           

     La Belluerna és una revista que tracta de diversos temes  (història,  llengua, costums, tradicions, etc) de Teulada; a més reflecteix la realitat de l'Associació  en el moment de la seua publicació; fou una revista de publicació trimestral, que arribà al núm 5-6. El primer número veié la llum pel juliol de 1985 i l'últim per l'hivern de 1987

 

 

* El patrimoni artístico-monumental de Teulda
Autors: Joan Ivars Cervera i Jaume Buigues Vila
Coedició amb l'Ajuntament de Teulada.
1ª edició: Teulada 1992;
2ª edició revisada (en valencià, castellà, anglés, alemany i francés): 1999.
 

 

 
 

  És un recorregut per totes les belleses artístiques i monumentals del municpi de Teulada. Hi ha la descripció dels principals monuments i rutes per a conéixer-los millor. S'acompanyen també plànols del nucli de Teulada i del terme municipal, indicant la situació de cada monument. Les fotografies són a tot color.

 

 

 

* El patrimoni arqueològic de Teulada
Autor: Joaquim Bolufer Marqus
oedició amb l'Ajuntament de Teulada
Teulada, 1995

 

L'autor fa una descripció geològica i geogràfica del terme de Teulada, i després passa a estudiar la prehistòria, les èpoques ibèrica, romana i medieval. Després ens presenta les fitxes dels diferents jaciments estudiats, en les quals fa un detall de totes les restes arqueològiques trobades i la situació de cada jaciment. El text ve acompanyat de moltes fotografies, mapes, croquis i dibuixos de les troballes. Un bon treball sobre l'arqueologia del terme de Teulada

 

 

 

* Setze imatges del raïm a Teulada
Teulada, 1998

 

Col·lecció de setze fotos sobre els treballs de la comercialitzaió del aïm de moscatell a Teulada entre els anys 1950 i 1960.
 

 

* El Paisatge vegetal de Teulada
Autors: Baptista Banyuls Pérez i Jaume X. Soler Marí
Coedició amb l'Ajuntament de Teulada i l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alt.
Teulada, 2000

 

 Estudi i descripció de la flora del municipi de Teulada. Relació de les espècies autòctones del territori. Es fa un recorregut per la geologia, clima i singularitat botàniques teuladines. El paisatge i les unitats vegetals. Evolució del paisatge.
 

 

* Diagnòstic de salut del municipi de Teulada 
    Autors: Immaculada Clemente Paulino i Vicent Villanueva Ballester
    Coedició amb l'Ajuntament de Teulada i la Caixa d'Estalis del Mediterrani
    Teulada, 2003
 


Els doctors Immaculada Clemente i Vicent Villanueva aborden en aquesta obra els temes més importants amb vistes a oferir un diagnòstic de la salut del municipi de Teulada:  estudi del medi físic i social, els factors de risc per a la salut, l'atenció sanitària, la mobilitat,  sinistralitat i  morbilitat. A més s'aplica la tènica Delphi per a determinar els problemes de salut i factors relacionats al municipi de Teulada
 

 

* El patrimoni musical d'arrel popular a la Marina Alta: el cançoner tradicional de Teulada
 
 Autors: Pasqual Pastor, Joaquim Sastre, Josep Cendra
   Coedició amb l'Ajuntament de Teulada i l'Institut d'Estudis Comarcals e la Marina Alta
   Teulada, 2004

Consta aquesta obra de dues parts: la primera és un estudi de la música popular valenciana aplicada al cançoner de Teulada, des de diversos punts de vista (musical, etnogràfica, etc), a més d'una classificació de les cançons arreplegades.
      En la segona part es transcriuen les cançons que formen part del patrimoni musical teuladí, classificades per temes. A la transcripció musical s'acompanyen les lletres de les cançons.
 

 

                                                                                                                 Inici